Sənədlər Manuals, programs, and other files

Fayl mərkəzi veb saytınız üçün lazım olan sənədləri, proqramları və digər faylları ehtiva etməkdədir.

 Sənədlər

dyndns.xml
Fichier de configuration pour le planificateur de tache Windows
Fayl ölçüsü: 3.61 kB
Microsoft Expression Web 4
Fayl ölçüsü: 98.7 MB
Putty
Putty est un client telnet et SSH pour windows Dans le fichier zip vous trouverez également les utilitaires fournis avec Putty : PSCP, FSFTP, Plink, Pagegrant et PuTTYgen. PuTTYgen vous permet en particulier de générer des clefs SSH
Fayl ölçüsü: 0 B