הורדות מדריכים, תוכנות וקבצים נוספים

בספריית ההורדות תוכלו למצוא את כל המדריכים, התוכנות וקבצים נוספים שאולי תזדקקו להם כדי להפעיל את המוצר או השירות שלכם.

 קבצים

Migrate Domain
migrate-domain vous permet de sauvegarder les mails de votre nom de domaine. Enregistrez ce fichier sur votre hébergement dans un répertoire non accessible par le web, rendez le exécutable. Placez-vous dans le répertoire voulu pour enregistrer la sauvegarde puis lancez le script en ajoutant le domaine à sauvegarder ex: sh migrate-domain exemple.com Une documentation complète est disponible sur http://qmail.jms1.net/scripts/migrate-domain.shtml
גודל הקובץ: 0 B